Uprava - Direkcija - Robot

Uprava – Direkcija

Kontakt informacije:

Rajlovačka cesta 41

Sarajevo

Bosna i Hercegovina

71 000

BiH

Uprava: (033) 771 – 401

Servis: (033) 771 – 671 ili (033) 771 – 672

Bijela Tehnika: (033) 771 – 424

Prehrana: (033) 771 – 571

http://www.robot.ba