fbpx

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Saponia i Robot nagrađuju vjerne kupce”

 1. Priređivač nagradne igre: Mepas d.o.o. Široki Brijeg, Varaždinska 1, ID BROJ 4272016790006 u suradnji sa SAPONIA d.d.
 1. Svrha nagradne igre: Promidžbeni učinak proizvoda SAPONIA u prodajnim objektima Robota na teritoriju Fdereracije BiH.
 1. Trajanje nagradne igre: Nagradna igra traje od 23. 11. 2022. do 31. 12. 2022. godine.
 1. Nagradni fond:
 • 7 x PERILICA u iznosu od 771,42 KM 5.400,00 KM
 • 5 x poklon bon (kupovina Robot) u iznosu od 200,00 KM 1.000,00 KM
 • 5 x poklon bon (kupovina Robot) u iznosu od 120,00 KM 600,00 KM
 • 10 x poklon paket (proizvodi Saponia) iznos od 50 KM 500,00 KM

Nagrade iz prethodnog stavka ne mogu se zamijeniti za novac.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 7.500,00 KM.

 1. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri: pravo sudjelovanja imaju fizička lica s mjestomprebivališta u Federaciji BiH, koje ispune uvjete opisane u točki 6. ovih pravila, osim uposlenika MEPAS-a i Robota te članova njihove uže obitelji.
 1. Način sudjelovanja: Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri na način da u objektima Robota kupi jedan deterdžent za rublje i jedan omekšivač Saponije, uslika i pošalje fotografiju računana (na poleđini računa upišu osobne podatke ime, prezime, adresa i broj telefona) u komentar ispod objave nagradne igre na Robot facebook stranici.

Svaki sudionik može poslati neograničen broj fotografija računa u komentar ispod objave nagradne igre na Robot facebook stranici..

U slučaju da dobitnik nagrade na dan prijave nagrade nema 18 godina, nagrada će biti izdana na ime roditelja, odnosno staratelja.

 1. Nagradno izvlačenje:

Izvlačenje će se obaviti 05.01.2023. u Robotu Rajlovac u Sarajevu u 12,00 sati. U izvlačenju će sudjelovati svi sudionici koji su pravilno uslikali i poslali fotografiju računa (na poleđini računa upisali osobne podatke ime, prezime, adresu i broj telefona) u komentar ispod objave nagradne igre na Robot facebook stranici, a nisu djelatnici MEPAS-a, i Robota, odnosno nisu članovi njihovih užih obitelji.

Izvlačenje će se obaviti putem aplikacije Random 5 dana nakon završetka nagradne igre. Za svaku nagradu će se izvući rezervni dobitnik.

Izvlačenje će nadzirati komisija od 3 člana po izboru priređivača nagradne igre. Svaki sudionik može osvojiti neograničen broj nagrada.

 1. Objava pravila i rezultata, odnosno dobitnika nagrade: Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka u Večernjem listu, a nakon izvlačenja u roku od 5 dana, bit će objavljeni rezultati s imenom dobitnika na web stranicama Mepas-a www.mepas.com, i www.robot.ba kao i na Facebook stranicama www.facebook.com/Mepas https://hr-hr.facebook.com/RobotBH/.
 2. Rok za podizanje nagrade: 30 dana od dana objave dobitnika. Preuzimanje nagrada vrši se putem kurirske službe.
 3. Način dobivanja nagrada: Dobitnici nagrada biti će obaviješteni telefonom te će im nagrade biti uručene osobno. U slučaju da se neki dobitnik nagrade ne pojavi u roku od 30 dana, priređivač će izvući rezervne dobitnike (10 dobitnika). Po jedan zamjenski za svaku nagradu i to na način da nakon izvlačenja dobitnika, izvučete zamjenske, za svaku nagradu po jedan. Troškove poreza snosi priređivač.
 4. Rješavanje sporova: U slučaju spora priređivač utvrđuje nadležnost Osnovnog suda Širioki Brijeg
 5. Uvjeti pod kojima se nagradna igra može prekinuti: nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile.
 6. Način izvlačenja ako se u igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđenenagradnim fondom:

Ukoliko se u nagradnu igru uključi manje sudionika od predviđenih nagrada, bit će uručeno nagrada koliko je sudionika, a prema redoslijedu izvlačenja, odredit će se tko je dobitnik koje nagrade (npr.1.izvučeni dobitnik dobiva prvu nagradu itd.).

Ukoliko nagradni fond koji se sastoji od proizvoda, nije nakon završetka nagradne igre podjeljen učesnicima na način predviđen Pravilima igre (usljed isteka roka za podizanje nagrada, nepostojanje dovoljnog broja učesnika i sl.) ili zbog eventualnog prekida odnosno otkazivanja igre usljed dejstva okolnosti koje imaju karakter više sile, priređivač je dužan nagradni fond prodati, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti ravnomjerno na račune humanitarnih organizacija iz člana 17. stav 1. Zakona.

14.Organizator ne odgovara za greške u poštanskim uslugama.

15.Sudjelovanjem u nagradnoj igri svi sudionici prihvaćaju ova pravila n nagradne igre.

Svi osobni podaci dobiveni od sudionika nagradne igre zaštićeni su u skladu s ovim članom 15. i u skladu s općim aktima organizatora u području zaštite osobnih podataka i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj 76/11).
Sudionici nagradne igre izričito se slažu da će organizator iste koristiti njihove osobne podatke, koje dostave sudionici u toku sudjelovanja u nagradnoj igri, samo za potrebe iste.


Učešćem u darivanju učesnici potvrđuju da su svjesni da prihvaćaju i da se slažu sa pravilima pravilnika o nagradnoj igri. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova pravila smatrat će se primarnim u odnosu na bilo koju drugu publikaciju, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku.
Autentično tumačenje ovih pravila utvrđuje isključivo organizator.

Ur. br. 108-1/22

U Širokom Brijegu, dana 15. 11. 2022

Ova pravila odobrena su Rješenjem ministarstva financija Federacije BiH broj: UP-05-12-1-1505/22 od dana 18. 11. 2022. godine.

Saponia i Robot nagrađuju vjerne kupce”