fbpx

Ovog proljeća, Galeb te nagrađuje! 🙂 

U duhu proslavljanja 100 godina postojanja Pionira, tokom mjeseca maja organizujemo veliku nagradnu igru na teritoriji Bosne i Hercegovine, u kojoj možeš da osvojiš ljetovanje iz snova (4x), luksuzne vikend odmore u hotelu “Izvor” u Aranđelovcu, Srbija (8x) i još 200 Galeb torbica punih čokolade.
 Sve što treba da uradiš je da:

  • Kupiš dvije Galeb čokolade i jedno Medeno srce
  • Pošalješ SMS poruku na 091-212-408 sa brojem fiskalnog računa, svojim imenom i prezimenom i mjestom prebivališta
  • Sačuvaš fiskalni račun do posljednjeg, od ukupno četiri izvlačenja tokom mjeseca maja.

Pravila nagradne igre možete pročitati ovdje ovdje.

Mi činimo svijet slađim!

Nagradna igra „10 ‘LADNIH NEKTARA“ trajaće od 02.04.2019. do 30.06.2019. godine, a odvijaće se po objavljenim pravilama nagradne igre.

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Bosne i Hercegovine i u njoj mogu učestvovati samo punoljetna fizička lica sa prebivalištem na teritoriji Bone i Hercegovine. U nagradnoj igri se može učestvovati kupivinom sljedećih proizvoda: Nektar pivo u boci 0.5L, Nektar pivo boci 0.33L, Nektar pivo u limenci 0,5L i Nektar točeno pivo.

Nagradna igra podrazumjeva dvije mehanike učešća, i to mehaniku za učešće u izboru za glavne nagrade i mehaniku za učešće za dnevne nagrade.

UČEŠĆE U IZBORU ZA GLAVNE NAGRADE

Za učešće u nagradnoj igri „10 ‘LADNIH NEKTARA”, a za potencijalno osvajanje neke od glavnih nagrada potrebno je sakupiti deset (10) crvenih čepova sa boca ili crvenih otvarača limenki označenih za nagradnu igru „10 ‘LADNIH NEKTARA”. Učestvovati se takođe može i slanjem fisklanih računa na kojima je jasno naznačeno da je učesnik kupio deset (10) Nektar točenih piva (na jednom ili više fiskalnih računa). Skupljene crvene čepove sa boca, crvene otvarače limenki i fiskalne račune (moze i kombinovano čepove, otvarače ili fiskalne račune) je potrebno u koverti poslati sa ličnim podacima (ime, prezime, adresa prebivališta i broj telefona pošiljaoca) na adresu Banjalučka pivara A.D., Ul. Slatinska broj 8, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Za nagradnu igru „10 ‘LADNIH NEKTARA”. Ispravno popunjene koverte koje u sebi sadrže deset (10) crvenih čepova sa boca, crvenih otvarača limenki ili fiskalne račune sa deset (10) Nektar točenih piva (ili bilo koji kombinaciju ovih stavki) učesnici takođe mogu ubaciti u kutije za nagradnu igru koje se nalaze u svim većim tržnim centrima, te na taj način učestvovati u izboru za glavne nagrade potpuno besplatno.

Sve koverte zaprimljene u periodu trajanja nagradne igre učestvuju u izboru za glavne nagrade:

–        2x Porsche Cayman 718 (982)

–        1x Porsche Boxster 718

Izvlačenje dobitnika glavnih nagrada održaće se 06.07.2019. u prisustvu tročlane komisije Organizatora. Regulativnost izvlačenja prati će tročlana komisija (prestavnici organizatora i prestavnik medija), koja će napraviti zapisnik komisije koji će sadržavati imena i prezimena te adrese dobitnika i pripadajućih nagrada. Lice koje je odredio organizator iz mase svih neotvorenih koverata izvlači kovertu i predaje je Komisiji. Komisija otvara kovertu i ukoliko se u koverti nalazi deset (10) čepova sa boca, otvarača limenki Nektar piva ili fiskalni računi sa 10 Nektar točenih piva (prihvata se i kombinacija sve tri stvari) predviđenih za nagradnu igru „10 ‘LADNIH NEKTARA”, konstatuje da je pošiljka uredna te se pristupa čitanju imena, prezimena i adrese pošiljaoca odnosno dobitnika, a podaci o nagradi i dobitniku se unose u zapisnik.

Spisak svih dobitnika će nakon završetka nagradne igre biti objavljen u Nezavisnim novina i na sajtovimawww.banjaluckapivara.com i www.nektarpivo.com.

Rok za podizanje glavnih nagrada je 30 radnih dana nakon objave dobitnika. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, prestaju dalje obaveze prema dobitniku. Svaki dobitnik nagrada će biti dužan da po nagradu dođe u sjedište Banjalučke pivare, te da predoči priređivaču ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik potpisuje obrazac – potvrdu o uručenju nagrade.

10 Ladnih Nektara dnevne nagrade

UČEŠĆE U IZBORU ZA DNEVNE NAGRADE

Za učešće u izboru dnevnih nagrada nagradne igre „10 ‘LADNIH NEKTARA ” potrebno je jedinstveni alfanumerički kod ispod crvenog Nektar čepa sa boce ili crvenog otvarača Nektar limenke, označene za nagradnu igru, poslati putem SMS-a na broj 091 212 402, koji je odobren od Regulatorne Agencije za komunikacije za SMS usluge sa dodatnom vrijednošću ili putem besplatnog Viber Public Accounta NEKTAR. Za učestvovanje u nagradnoj igri nema ograničenja, jedan učesnik može poslati neograničen broj poruka za neograničen broj različitih kodova.

Cijena jedne SMS poruke je 0,24 KM + PDV, a učešće putem Viber Public Accounta NEKTAR je potpuno besplatno. Jedan SMS/Viber poruka može samo da sadrži jedan alfanumerički kod, odnosno taj kod se može samo jednom poslati preko SMS-a ili Viber Public Accounta. Poruku mogu da šalju korisnici usluga M:tel, BH Telekom, Eronet, Izi Mobile i Ultra.

Dnevne nagrade koje učesnici mogu da osvoje u nagradnoj igri „10 ‘LADNIH NEKTARA“:

–        90x MINI FRIŽIDER

–        90x VELIKI SUNCOBRAN

–        90x VRTNA GARNITURA

Nagradna izvlačenja će se obavljati automatski, putem posebnog programa (softvera) – metodom slučajnog kompjuterskog odabira u prisustvu tročlane komisije Organizatora. Svaki dan trajanja nagradne igre izvlačiće se dobitnici za predviđene dnevne nagrade. Spisak dobitnika dnevnih nagrada biće objavljen dan nakon izvlačenja nawww.nektarpivo.com. Spisak svih dobitnika će nakon završetka nagradne igre biti objavljen u dnevnim novinama te na websajtu www.nektarpivo.com.
Dobitnici će biti obavješteni putem SMS poruke i/ili telefonskim putem. Sve zaprimljene poruke biće pod kontrolom Organizatora. 

Dnevne nagrade će se dobitnicima uručivati putem brze pošte, na adrese koje je dobitnik nagrade dostavio organizatoru putem SMS poruke ili Viber public chata. Ukoliko dobitnik za vrijeme dostavljanja dnevne nagrade ne bude prisutan na dostavljenoj adresi, dužan je u roku od 30 radnih dana da po nagradu dođe u sjedište Banjalučke pivare, te da predoči priređivaču ličnu kartu ili drugi dokaz o identitetu, pripadajuću SMS potvrdu sa alfanumeričkim SMS sigurnosnim kodom na osnovu kojeg je osvojio nagradu, te SIM karticu sa brojem telefona sa kojeg je poslao poruku sa dobitnim alfanumerčkim SMS kodom. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik potpisuje obrazac – potvrdu o uručenju nagrade. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u predviđenom roku, prestaju dalje obaveze Priređivača prema dobitniku

Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa i sl…) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, Priređivač ima pravo da takvom korisniku privremeno ili trajno onemogući ili poništi prijave i učestvovanje u Nagradnoj igri „10 ‘LADNIH NEKTARA“.

Za dodatne pritužbe i žalbe korisnici/učesnici se mogu obratiti na broj 066020020 putem SMSa ili Viber-a ili na emailkorisnicka.podrska@smsvision.ba 

10 Ladnih Nektara Mehanizam čepovi i otvarači

OPŠTI USLOVI UČEŠĆA U NAGRADNOJ IGRI


Učestvovanjem u nagradnoj igri bilo kog karaktera, svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih pravila, uključujući i to da daje svoju saglasnost za primanje informacija o promotivnim aktivnostima Banjalučke pivare, putem SMS poruka. U slučaju da učesnik više ne želi primati SMS poruke sa informativnim i promotivnim porukama, potrebno je da obavjesti pružaoca SMS podrške, putem Viber-a ili SMSa na broj 066020020 ili na email korisnicka.podrska@smsvision.ba. Sve promotivne poruke kao i prijava i odjava su u potpunosti besplatne za učesnika. Učesnik daje saglasnost da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slike i video materijal mogu od strane Priređivača koristi za objave u štampanim ili elektronskim medijima bez naknade ili dodatne saglasnosti, u isključivu svrhu promocije ove nagradne igre i Priređivača, a uz poštovanje zakonskih propisa o zastiti ličnih podataka na teritoriji BiH.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati:

–        Lica koja su u radnom odnosu kod Priređivača nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca

–        Lica koja su u radnom odnosu kod pravnih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju i organizaciji nagradne igre, izvlačenju dobitnika ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje nagradne igre, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji i djeca.

Sve nagrade su neprenosive. Nagradu može preuzeti dobitnik ili ovašteni punomoćnik/staratelj dobitnika putem posebne punomoći ovjerene od strane nadležnog organa.

Priređivač nagradne  igre ima pravo da uz javno obavještenje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, ukoliko ustanovi da je došlo do materijalne povrede i zloupotrebe prava nagradne igre ili ukoliko je došlo do događaja  koji imaju karakter  više sile. U slučaju otkazivanja ili prekida nagradne igre neće se nadoknaditi troškovi ili eventualna šteta učesnicima  u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra  održati.

Svi eventualni sporovi između Priređivača i učesnika nagradne igre „10 ‘LADNIH NEKTARA” rješavaće se sporazumno, a ako se u tome ne uspije, nadležan je sud u Banjoj Luci.

Nagradna igra se može prekinuti u slučaju sa nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obavješten putem dnevne štampe i internet sajtovawww.banjaluckapivara.com i www.nektarpivo.com .

10 Ladnih Nektara mehanizam kodovi

Hvala Vam na povjerenju i srećno!

Vaša Banjalučka pivara

]]>

Galeb te vodi na more!